publication . Article . 2016

Report of VI Convegno Internazionale Sulla Scuola. Ben-Essere a Scuola. Cultura organizzativa, leadership, prevenzione deloo stress-lavoro correlato

Surma, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 30 Dec 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W dniach 25-26 listopada 2016 roku w Rzymie, w Aula Magna Dell’InstitutoTecnico Industriale Statale „Galileo Galilei”, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja na temat szkoły zatytułowana: Dobrostan w szkole. Kultura organizacyjna, przywództwo, profilaktyka stresu związanego z pracą. Organizatorami konferencji było Consorzio Universitario Humanitas oraz Wydział Nauk Humanistycznych LUMSA w Rzymie. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań i opinii dotyczących aktualnej sytuacji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela, od którego w znacznym stopniu zależy proces nauczania i wychowania dzieci na wszystkich poziomach. Jego dobre s...
Subjects
free text keywords: Education, pedagogika
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue