publication . Article . 2019

„Mrówka z Wawelu” (1869-1870) ludowo-edukacyjny dwutygodnik Hipolita Witowskiego

Krasińska, Izabela; Rogozińska, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Pierwsze czasopisma adresowane do ludu powstały w latach 30. i 40. XIX wieku w zaborze pruskim. W zaborze austriackim pojawiły się dopiero w 1848 roku pod wpływem zniesionej cenzury prewencyjnej. Na łamach prasy adresowanej do chłopskiego odbiorcy drukowano najczęściej artykuły z zakresu uprawy roli, hodowli zwierząt, pszczelarstwa, ogrodnictwa, sadownictwa. Nie brakowało treści propagujących higienę, aktualnych informacji społeczno-politycznych, artykułów historycznych oraz beletrystyki. Jednym z periodyków ludowych była „Mrówka z Wawelu” ukazująca się w Krakowie w latach 1869-1870. W powstanie i rozwój tego dwutygodnika zaangażowany był Hipolit Witowski – popu...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue