„Mrówka z Wawelu” (1869-1870) ludowo-edukacyjny dwutygodnik Hipolita Witowskiego

Article Polish OPEN
Krasińska, Izabela; Rogozińska, Katarzyna;
(2019)

Pierwsze czasopisma adresowane do ludu powstały w latach 30. i 40. XIX wieku w zaborze pruskim. W zaborze austriackim pojawiły się dopiero w 1848 roku pod wpływem zniesionej cenzury prewencyjnej. Na łamach prasy adresowanej do chłopskiego odbiorcy drukowano najczęściej ... View more
Share - Bookmark