publication . Article . 2016

The Young Child with Regard to Aggression and Bullying – a Review of Educational Set “Stronger Children – Less Violence 2”

Zdybel, Dorota;
Open Access Polish
  • Published: 30 Dec 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Pakiet edukacyjny „Silniejsze dzieci, mniej przemocy 2” to program pracy dydaktyczno-wychowawczej poświęcony kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych małych dzieci, opracowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (nr projektu 2014-1-DE-02-KA200-001497). Pakiet składa się z dwóch części: zestawu ćwiczeń i zabaw dla dzieci (przeznaczonych do realizacji w trzech zróżnicowanych grupach wiekowych od 4. do 10. roku życia) oraz podręcznika dla nauczycieli, wyjaśniającego założenia teoretyczne i zasady realizacji programu.Program ma charakter profilaktyczny – zestaw ćwiczeń został tak zaprojektowany, by służył przede wszy...
Subjects
free text keywords: Education, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kompetencje społeczne, zapobieganie przemocy, siła psychiczna, odporność
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue