The Young Child with Regard to Aggression and Bullying – a Review of Educational Set “Stronger Children – Less Violence 2”

Article Polish OPEN
Zdybel, Dorota;
(2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Education | pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | kompetencje społeczne, zapobieganie przemocy, siła psychiczna, odporność
Share - Bookmark