Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji

Article Polish OPEN
Trzaskalik, Joanna; Pyttel, Julia;
(2017)

Autorki analizują problemy edukacyjne wynikające z występowania u dzieckaPłodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), prezentują objawy kliniczne,zaburzenia, a także omawiają zasady postępowania z dzieckiem.
Share - Bookmark