publication . Article . 2016

The Significance of Spontaneous Play Elementary Education in Spare Time. A Polemics with the Documentary Film “Lost Adventures of Childhood”, Director Scott Harper (2011)

Bieńkowska, Izabela; Walaszek-Latacz, Jolanta;
Open Access Polish
  • Published: 28 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł jest próbą uświadomienia rodzicom i pedagogom zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowoczesne metody dydaktyczno-wychowawcze, których punktem wyjścia jest obsesja świata na punkcie doskonałości i całkowitej organizacji życia dziecka teraz i w przyszłości. Lęk lub wręcz przerażenie rodziców potęgują mass-media, atakując nas negatywnymi informacjami dotyczącymi zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, co skutkuje nadmierną kontrolą, zakazami, brakiem jakiejkolwiek swobody dzieci. Efektem takich działań jest tzw. syndrom Dziecka Wypalonego, czyli dziecka przeładowanego nauką – często jeszcze przed jej formalnym rozpoczęciem, dziecka zestresowanego, cierpiącego na nadwagę...
Subjects
free text keywords: Education, spare time; spontaneous play; contemporary education; supervision and restriction of children autonomy; documentary film, Pedagogika, czas wolny; spontaniczna zabawa; nowoczesne wychowanie; kontrola i ograniczenie swobody dzieci; film dokumentalny
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue