Rola rodziców w rozwoju umiejętności czytania dzieci

Article English OPEN
Vasylenko, Olena V.;
(2018)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp.2017.12.46.71
  • Subject: children’s reading skills; parents’ help; reading activities; kinds of children books | umiejętności czytania dzieci; pomoc rodziców; czytanie; rodzaje książek dla dzieci | pedagogika; edukacja przedszkolna i wczesznoszkolna
    mesheuropmc: food and beverages | education

Artykuł dotyczy rozwoju umiejętności czytania dzieci, która jest uważana za podstawową umiejętność szkolną, akademicką i zawodowego sukcesu. Rodzice mogą i powinni odgrywać znaczącą rolę w pomaganiu dzieciom w rozwijaniu umiejętności czytania i zachęcaniu ich do rozwoju... View more
Share - Bookmark