publication . Article . 2018

Rola rodziców w rozwoju umiejętności czytania dzieci

Vasylenko, Olena V.;
Open Access English
  • Published: 17 Jan 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł dotyczy rozwoju umiejętności czytania dzieci, która jest uważana za podstawową umiejętność szkolną, akademicką i zawodowego sukcesu. Rodzice mogą i powinni odgrywać znaczącą rolę w pomaganiu dzieciom w rozwijaniu umiejętności czytania i zachęcaniu ich do rozwoju w tym zakresie. Podkreśla się, że wczesne rozpoczynanie nauki jest najlepszym sposobem, aby rodzice przygotowali swoje dziecko do rozwoju szkoły i życia. Podkreśla się, że jak najszybciej nauka czytania jest najlepszym sposobem, aby rodzice przygotowywali swoje dziecko do pomyślnych osiągnięć w szkole i życiu. Ponieważ rodzice mogą mieć ogromny wpływ na to, jak szybko ich dzieci uczą się czytać, ...
Subjects
mesheuropmc: food and beverageseducation
free text keywords: children’s reading skills; parents’ help; reading activities; kinds of children books, umiejętności czytania dzieci; pomoc rodziców; czytanie; rodzaje książek dla dzieci, pedagogika; edukacja przedszkolna i wczesznoszkolna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue