publication . Article . 2016

Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka

Kromka, Marta; Ptaśnik-Cholewa, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Obniżenie wieku szkolnego oraz kontrowersje związane z tym tematem skłaniają po raz kolejny do refleksji nad zagadnieniem gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole. W artykule zwrócono uwagę na duże znaczenie edukacji przedszkolnej w przysposabianiu dziecka do efektywnego wypełniania obowiązku szkolnego oraz osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Na przedszkolu jako instytucji opiekuńczowychowawczej spoczywa zadanie zapewnienia dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju oraz wyposażenia go w kompetencje i umiejętności niezbędne uczniowi pierwszej klasy szkoły podstawowej. To właśnie w przedszkolu rozpoczyna się edukacja człowieka, a jej przebieg r...
Subjects
free text keywords: Education, diagnostic assessment; preschool education; early school education; school readiness; kindergarten; educational success, Pedagogika, diagnoza; edukacja przedszkolna; edukacja wczesnoszkolna; gotowość szkolna; przedszkole; sukces edukacyjny
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue