publication . Article . 2019

Wizerunek rodziny w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej

Szczotka, Martyna;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Przedmiotem rozważań była analiza wybranych podręczników do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem prezentowanych w nich modeli rodziny, relacji panujących w rodzinie, wspólnie spędzanego czasu wolnego, wartości przekazywanych dzieciom i obowiązków, jakie pełnią w domu dzieci oraz ich rodzice. Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej, obok nauczyciela, staje się dla dziecka nie tylko głównym źródłem informacji, ale i autorytetem, swoistym przewodnikiem po świecie. Traktujemy go jako środek dydaktyczny współdziałający z tzw. żywym nauczaniem oraz całym zestawem innych pomocy dydaktycznych. Pytanie, o to, jaki obraz świata prezentują dziecku współczesne podręczniki, jest...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue