Wizerunek rodziny w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej

Article Polish OPEN
Szczotka, Martyna;
(2019)

Przedmiotem rozważań była analiza wybranych podręczników do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem prezentowanych w nich modeli rodziny, relacji panujących w rodzinie, wspólnie spędzanego czasu wolnego, wartości przekazywanych dzieciom i obowiązków, jakie pełnią w domu dzie... View more
Share - Bookmark