publication . Article . 2018

Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej

Stanisława Katarzyna Nazaruk; Anna Klim-Klimaszewska;
Open Access Polish
  • Published: 08 Oct 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem podjętych badań było poznanie realizacji w praktyce pedagogicznej zbaw tematycznych w przedszkolu, w grupie dzieci w wieku 4–5 lat, oraz wykorzystywanych w nich rekwizytów i zabawek. Zabawa to swoista forma działalności dziecka, podczas której wprowadza ono w czyn to, co zaobserwowało, poznało, przeżyło, czego się dowiedziało i doświadczyło. Stwarza ona dziecku okazję do tego, by poszerzało krąg doświadczeń, nauczyło się celowo i skutecznie działać i oddziaływać na otoczenie. Podczas zabawy dziecko utrwala i doskonali przyswojone już sposoby myślenia i działania oraz rozwija swoje możliwości umysłowe, wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu. Dążenie do odtwarzan...
Subjects
free text keywords: children; preschool; child development; theme play; toys; props, pedagogika, dziecko; przedszkole; rozwój dziecka; zabawa tematyczna; zabawka; rekwizyt, children, preschool, child development, theme play, toys, props, dziecko, przedszkole, rozwój dziecka, zabawa tematyczna, zabawka, rekwizyt, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2018

Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej

Stanisława Katarzyna Nazaruk; Anna Klim-Klimaszewska;