publication . Article . 2019

Recenzja książki:ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc, Wydawnictwo Natan, Lublin 2017, ss. 210.

Opiela SBDNP, Maria Loyola;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Recenzowana książka: Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor, ks. mgr Andrzej Jasnos, posługując się metodą analizy dokumentów, projekcyjną i obserwacji, dokonał badania postrzegania przez siedmiolatków swojego miejsca w rodzinie. W badaniach wykorzystał gotowe dwuczęściowe narzędzie badawcze, jakie proponuje Anna Frydrychowicz w teście „Rysunek rodziny”. Pierwszą część stanowił rysunek wykonany przez dziecko i obserwacja zachowania dziecka podczas rysowania, zanotowana w „Arkuszu zapisu”, a drugą był wywiad z dzieckiem. Badaniami zostało objętych piętnaścioro dzieci siedmioletnich – 9 dziewc...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue