Recenzja książki:ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc, Wydawnictwo Natan, Lublin 2017, ss. 210.

Article Polish OPEN
Opiela SBDNP, Maria Loyola;
(2019)

Recenzowana książka: Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor, ks. mgr Andrzej Jasnos, posługując się metodą analizy dokumentów, projekcyjną i obserwacji, dokonał badania postrzegania przez siedmiolat... View more
Share - Bookmark