Między dzieciństwem a dorosłością – dzieci odkrywają przyrodę

Article Polish OPEN
Laska, Eugenia Iwona;
(2017)

Edukacja ekologiczna stała się wyzwaniem i koniecznością współczesnychczasów. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi podejmowany w każdymmiejscu: w domu, w pracy, w szkole, w czasie wypoczynku, jest w stanie zahamować i poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Szeroko... View more
Share - Bookmark