publication . Article . 2017

Między dzieciństwem a dorosłością – dzieci odkrywają przyrodę

Laska, Eugenia Iwona;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Edukacja ekologiczna stała się wyzwaniem i koniecznością współczesnychczasów. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi podejmowany w każdymmiejscu: w domu, w pracy, w szkole, w czasie wypoczynku, jest w stanie zahamować i poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Szeroko rozumianaedukacja ekologiczna jest procesem złożonym, długotrwałym, wymagającymoddziaływań edukacyjnych.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue