publication . Article . 2018

Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka

Szewczuk, Katarzyna;
Open Access German
  • Published: 20 Dec 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zaoferował młodemu pokoleniu atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Z aktywnego i kreatywnego badacza przekształcił uczniów w biernych konsumentów dóbr elektroniki, częściej rezydujących w wirtualnym świecie aniżeli w tym rzeczywistym. Jednym ze sposobów przeciwdziałania zjawisku masowego uzależniania się od komputerów, tabletów czy smartfonów jest propozycja wspólnego zagospodarowania czasu rozgrywkami w gry planszowe. Przedmiotem artykułu uczyniono zatem gry planszowe. Natomiast celem publikacji jest ukazanie znaczenia gier planszowych w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Nie można bowiem zakładać, że cz...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_PERSONALCOMPUTING
free text keywords: gra, gra planszowa, dziecko w wieku wczesnoszkolnym, wszechstronny rozwój dziecka, Education (General), L7-991, Education, game; board game; early school child; child’s complex development, Pedagogy, pedagogika, gra; gra planszowa; dziecko w wieku wczesnoszkolnym; wszechstronny rozwój dziecka, game, board game, early school child, child’s complex development
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue