Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka

Article Polish OPEN
Szewczuk, Katarzyna;
(2018)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.14632/eetp.2018.13.50.141
  • Subject: gra; gra planszowa; dziecko w wieku wczesnoszkolnym; wszechstronny rozwój dziecka | pedagogika | Education | Pedagogy | game; board game; early school child; child’s complex development
    acm: ComputingMilieux_PERSONALCOMPUTING

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zaoferował młodemu pokoleniu atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Z aktywnego i kreatywnego badacza przekształcił uczniów w biernych konsumentów dóbr elektroniki, częściej rezydujących w wirtualnym świecie aniżeli w tym rz... View more
Share - Bookmark