publication . Article . 2017

The influence of a teacher on the development of relationships with their region and homeland in pupils of a primary school

Šarníková, Gabriela;
Open Access English
  • Published: 02 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Zagadnienie patriotyzmu i relacji wobec regionu łączy się z kwestią relacji międzyludzkich i miłości. Chodzi przede wszystkim o kwestię wychowania w rodzinie. Patriotyzm łączy się z ludźmi oraz miejscami, które człowiek lubi, z poczuciem bezpieczeństwa oraz pewności, z szacunkiem, wolnością, poszanowaniempraw swoich oraz innych. W artykule omówiono wyzwania oraz możliwości wychowania patriotycznego oraz relacji wobec regionu w kontekście społeczeństwa wielokulturowego. 
Subjects
free text keywords: human relationships; role models; love; respect; regard for rights; social behaviour; activities in the school environment, pedagogika, relacje międzyludzkie; wzory do naśladowania; miłość; poszanowanie praw; zachowanie prosocjalne; działalność w środowisku szkoły
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue