Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym

Article Polish OPEN
Bartnik, Henryka (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)

Każdemu dziecku towarzyszy potrzeba aktywności twórczej, która należy do sfery jego rozwoju i wzrastania. Służy poznawaniu i przekształcaniu otoczenia, w którym żyje. Twórczość dziecka obejmuje wytwory i zachowania nowe, cenne przede wszystkim dla niego samego. Uzależniona jest od warunków biologicznych oraz otoczenia. W każdym dziecku tkwią bowiem bogate pokłady możliwości: talenty, zdolności, umiejętności. Aby mogły się rozwinąć należy je przede wszystkim dostrzec, wydobyć, a następnie umiejętnie rozwijać. W wieku przedszkolnym dziecko jest najbardziej twórcze. Dlatego przede wszystkim na wychowawcach przedszkolnych spoczywa niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie – rozwijania twórczej aktywności.
Share - Bookmark