Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym

Article Polish OPEN
Bartnik, Henryka;
(2016)

Każdemu dziecku towarzyszy potrzeba aktywności twórczej, która należy do sfery jego rozwoju i wzrastania. Służy poznawaniu i przekształcaniu otoczenia, w którym żyje. Twórczość dziecka obejmuje wytwory i zachowania nowe, cenne przede wszystkim dla niego samego. Uzależni... View more
Share - Bookmark