publication . Article . 2016

Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej

Skiba, Marek;
Open Access Polish
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł porusza kwestie edukacji technicznej prowadzonej w szkołach podstawowych w klasach I–III. Rozwój nauki i techniki wpływa na całokształt życia ludzi oraz odpowiada za poziom kultury współczesnej cywilizacji. Ludzie są niejako zmuszeni do codziennego „stykania” się z wytworami techniki oraz do swobodnego z nich korzystania. Można zatem wnioskować, że człowiek w nieustającym procesie kształcenia nie może pominąć znaczącego rozwoju kultury technicznej. Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej mają wprowadzać w teraźniejszość techniczną. Pierwsze lata nauki szkolnej stanowią czas, kiedy to dziecko napotyka na szereg nowych wyzwań, z jakimi dotychczas nie...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: education, early-childhood education; technical education; arts and crafts education; technical creativity; school system, pedagogika, edukacja wczesnoszkolna; edukacja techniczna; edukacja plastyczna; twórczość techniczna; system szkolny
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue