About a Forgotten Newspaper for Children Nasz Głosik [Our Young Voice] (1935-1936)

Article English OPEN
Michalska, Iwonna;
(2018)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp.2017.12.46.27
  • Subject: education; history | children’s periodicals; juvenile periodicals written by children and for children; booklet “Our Young Voice”; Department of Polish Teachers’ Union; regionalism; the inter-war period | pedagogika; historia wychowania | czasopiśmiennictwo dla dzieci; periodyki dzieci i dla dzieci; pisemko „Nasz Głosik”; Związek Nauczycielstwa Polskiego; regionalizm; okres międzywojenny

The subject of the article is a comprehensive summary of the characteristics of a newspaper for children, Our Young Voice, published in the years 1935 – 1936 by the County[1] Department of the Polish Teachers’ Union (Polish: Związek Nauczycielstwa Poliskiego) in Augustó... View more
Share - Bookmark