„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. Słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego

Article Polish OPEN
Seredyńska, Anna;
(2018)

„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. To słowa, które powiedziałks. kardynał Franciszek Macharski w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie podczas uroczystości otwarcia hospicjum stacjonarnego. Słowa te są bardzo znaczące dla wolontariatu hospicyjnego. Duża c... View more
Share - Bookmark