publication . Article . 2018

„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. Słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego

Seredyńska, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. To słowa, które powiedziałks. kardynał Franciszek Macharski w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie podczas uroczystości otwarcia hospicjum stacjonarnego. Słowa te są bardzo znaczące dla wolontariatu hospicyjnego. Duża część wolontariuszy to osoby naznaczone różnymi chorobami, w tym nowotworowymi. Jeszcze więcej spośród nich to ci, którzy przyszli do hospicjum pod wpływem przeżycia choroby i często śmierci kogoś najbliższego. Referat pokaże, w jakim stopniu ta rzeczywistość pojawia się wśród kandydatów, którzy przyszli do Hospicjum św. Łazarza w latach 2012-2016. Analiza zostanie dokonana na podstawie materiałów ...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue