publication . Article . 2017

Values in Contact with Disability – Examples from Polish Children’s Literature 1919–1949

Fidowicz, Alicja;
Open Access Polish
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Autorka przedstawia dzieła literackie powstałe dla dzieci w Polsce w latach 1919‒1949, odnoszące się do problematyki niepełnosprawności. Poddaje analizie dzieła Edwarda Słońskiego (Prawdziwa bajka), Kornela Makuszyńskiego (O dwóch takich, co ukradli księżyc), Marii Kędziorzyny (Za rozbitą szybką, Gaptuś z kąta gracianego). Posługując się dwoma perspektywami badawczymi: studiami nad niepełnosprawnością (disability studies) oraz estetyczną koncepcją literatury dla dzieci autorstwa Igora Saksidy. Prezentuje wartości obecne w tych tekstach (tolerancja, samoakceptacja), skupiając się na ich uniwersalnym charakterze. Kolejną propozycją Autorki jest zmiana chronologii ...
Subjects
free text keywords: pedagogy; literature, children; disability; disability studies; tolerance; values, literaturoznawstwo, niepełnosprawność; studia nad niepełnosprawnością; tolerancja; wartości
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue