Różnice – edukacja – inkluzja Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Gdańsk, 19-21 września 2013 roku

Article Polish OPEN
Chrost, Marzena (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark