Recenzja książki - Robert Marcin Solis, Problematyka kościelna w pamiętnikarstwie polskim XIX wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2018, 141 s.

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2019)

Pamiętnik jest „relacją prozatorską o wydarzeniach zapisaną przez ich uczestnika lub świadka po upływie pewnego czasu i z nastawieniem na przedstawienie wydarzeń i okoliczności zewnętrznych”[1].Pamiętniki zaliczamy do źródeł pierwotnych. Uważam, że gromadzenie materiału... View more
Share - Bookmark