publication . Article . 2019

Znaczenie refleksji w duchowości ignacjańskiej. Wokół rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli, „Duchowość ignacjańska”, red. Wacław Królikowski SJ, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2017, ss. 202

Kowolik, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Duchowość ignacjańska jest metodą kształcenia i prowadzenia życia wewnętrznego człowieka, chrześcijanina, opartą na ćwiczeniach duchowych zaproponowanych przez Ignacego Loyolę – założyciela zakonu jezuitów. W duchowości ignacjańskiej wyznaczyć można kilka podstawowych elementów, które duchowości ogólnochrześcijańskiej nadają charakterystycznego ignacjańskiego kolorytu; przy czym tę(…) duchowość ogólnochrześcijańską należy rozumieć jako postawę przyjęcia Jezusa Chrystusa za Mesjasza, Wcielonego Syna Bożego. Duchowość ignacjańska ogranicza doświadczanie duchowości chrześcijańskiej ściśle do ram łączności i podporządkowania się zasadom, obowiązującym w Kościele rzy...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue