Znaczenie refleksji w duchowości ignacjańskiej. Wokół rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli, „Duchowość ignacjańska”, red. Wacław Królikowski SJ, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2017, ss. 202

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2019)

Duchowość ignacjańska jest metodą kształcenia i prowadzenia życia wewnętrznego człowieka, chrześcijanina, opartą na ćwiczeniach duchowych zaproponowanych przez Ignacego Loyolę – założyciela zakonu jezuitów. W duchowości ignacjańskiej wyznaczyć można kilka podstawowych e... View more
Share - Bookmark