Recenzja książki - Kazimierz Marian Czarnecki, Piotr Kowolik, Wiesława Tomaszewska, Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2018, ss. 165.

Article Polish OPEN
Pośpiech, Lidia;
(2019)

W niniejszym numerze polecam monografię, która powinna się znaleźć na biurku lub na półce w gabinecie. Nie będzie czytana dla przyjemności, tylko z poczucia „obowiązku” i z chęci lepszego zorientowania się w trudnej i ciągle aktualnej materii starzejącego się społeczeńs... View more
Share - Bookmark