Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych

Article Polish OPEN
Królica, Maria (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | praca, wychowanie przez pracę; przedszkole

Wychowanie przez pracę stanowiło znaczącą dziedzinę wychowania i obecne było w historii myśli pedagogicznej. Jego efektywność była ceniona przez teoretyków i praktyków. Współcześnie konieczne jest prowadzenie wychowania przez pracę dla formowania cech charakteru dzieci, wszechstronnego rozwoju, różnych umiejętności praktycznego działania. Wychowanie to należy prowadzić już w przedszkolu, które ma możliwości wykorzystania wielu form dla uatrakcyjnienia tego procesu. Nauczyciele przedszkola są świadomi walorów pracy, wychowania przez pracę oraz czynników podnoszących jego efektywność.
Share - Bookmark