Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych

Article Polish OPEN
Królica, Maria;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | praca, wychowanie przez pracę; przedszkole

Wychowanie przez pracę stanowiło znaczącą dziedzinę wychowania i obecne było w historii myśli pedagogicznej. Jego efektywność była ceniona przez teoretyków i praktyków. Współcześnie konieczne jest prowadzenie wychowania przez pracę dla formowania cech charakteru dzieci,... View more
Share - Bookmark