publication . Article . 2017

Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych

Królica, Maria;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Wychowanie przez pracę stanowiło znaczącą dziedzinę wychowania i obecne było w historii myśli pedagogicznej. Jego efektywność była ceniona przez teoretyków i praktyków. Współcześnie konieczne jest prowadzenie wychowania przez pracę dla formowania cech charakteru dzieci, wszechstronnego rozwoju, różnych umiejętności praktycznego działania. Wychowanie to należy prowadzić już w przedszkolu, które ma możliwości wykorzystania wielu form dla uatrakcyjnienia tego procesu. Nauczyciele przedszkola są świadomi walorów pracy, wychowania przez pracę oraz czynników podnoszących jego efektywność.
Subjects
free text keywords: pedagogika, praca, wychowanie przez pracę; przedszkole
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue