Po co i jak uczyć patriotyzmu?

Article Polish OPEN
Belowski, Artur;
(2018)

Często zadajemy sobie pytanie, jak uczyć młode pokolenie patriotyzmu,w jaki sposób? Głównymi celami wychowania patriotycznego są: kształtowaniewięzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego, kształto... View more
Share - Bookmark