publication . Article . 2018

Po co i jak uczyć patriotyzmu?

Belowski, Artur;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Często zadajemy sobie pytanie, jak uczyć młode pokolenie patriotyzmu,w jaki sposób? Głównymi celami wychowania patriotycznego są: kształtowaniewięzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego, kształtowanie szacunku dla własnego państwa. Patriotyzm, jako pewien stan pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów, powinien być wartością leżącą u podstaw pracy wychowawczej nie tylko nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie czy polonistów, ale też nauczycieli wychowawców. Wychowanie patriotyczne jest procesem ciągłym. Nauczyciel wychowawca zadania wychowania patriotycznego powinien an...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue