publication . Article . 2017

The dominant trends of teacher investigation in Hungary

Koncz, Judit Györgyiné;
Open Access English
  • Published: 02 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Artykuł przedstawia badania węgierskich pedagogów na temat pracy nauczycieli. Autorka odwołuje się do wyników badań, trendów i obszarów dotyczących pedeutologii. Zwraca uwagę na badania wcześniejsze oraz na te, które powinny zostać przeprowadzone w przyszłości. Wskazuje na kierunki współczesnych i wszechstronnych badań węgierskich, dotyczących awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracujących w tamtejszych szkołach.
Subjects
free text keywords: pedagogy, teacher; teacher investigation; teacher training; reflective approach, pedagogika, teacher; teacher investigation; teacher training; reflective approach
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue