Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia

Article Polish OPEN
Szaro, Marta;
(2019)

Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu ucznia. Zadaniem tej instytucji jest wyposażenie uczniów w wiedzę oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie. Młody człowiek w okresie adolescencji spędza w szkole niemal połowę swojego życia, dlatego ważne jest, by miejsce to by... View more
Share - Bookmark