publication . Article . 2019

Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia

Szaro, Marta;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu ucznia. Zadaniem tej instytucji jest wyposażenie uczniów w wiedzę oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie. Młody człowiek w okresie adolescencji spędza w szkole niemal połowę swojego życia, dlatego ważne jest, by miejsce to było dla ucznia przyjazne i stwarzało jak najlepsze warunki do rozwoju. Nie sposób mówić o sukcesie w szkole, odłączając od siebie sukcesy edukacyjne oraz inne sukcesy wynikające z życia szkolnego. Przystosowanie szkolne wydaje się najbardziej uniwersalnym terminem łączącym te zagadnienia, a jego kształtowanie jest koniecznością a nie wyborem. Jedną z propozycji metodycznych, kształtującą przystosow...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue