Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym

Article Polish OPEN
Trzcionka-Wieczorek, Anna;
(2018)

Ruch to naturalna potrzeba dziecka w wieku wczesnoszkolnym, długotrwałesiedzenie w ławkach jest niekorzystne zarówno dla efektywnego procesu nauczania-uczenia się, jak i dla zdrowia dzieci. W związku z tym nauczyciele powinni pamiętać o przeplataniu zajęć dydaktycznych ... View more
Share - Bookmark