publication . Article . 2018

Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym

Trzcionka-Wieczorek, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Ruch to naturalna potrzeba dziecka w wieku wczesnoszkolnym, długotrwałesiedzenie w ławkach jest niekorzystne zarówno dla efektywnego procesu nauczania-uczenia się, jak i dla zdrowia dzieci. W związku z tym nauczyciele powinni pamiętać o przeplataniu zajęć dydaktycznych krótkimi przerwami – ćwiczeniami śródlekcyjnymi. Jednym z elementów owych ćwiczeń może być muzyka, która podnosi atrakcyjność przerw w nauce. Regularnie realizowane ćwiczenia śródlekcyjne przeciwdziałają negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia, są istotne w profilaktyce, a nawet korekcji nieprawidłowej postawy ciała przybieranej przez uczniów podczas długotrwałego siedzenia w ławkach.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue