publication . Article . 2016

Muzyczne zdolności dzieci autystycznych jako przejaw ekspresji ujawniającej się podczas procesu muzykoterapeutycznego – studium przypadku

Knapik-Szweda, Sara;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Muzykoterapia jest młodą dyscypliną naukową, która ze względu na swoje wszechstronne zastosowania prężenie się rozwija, zwłaszcza na terenie krajów zachodnich, również i w Polsce. Jest ona formą terapii wykorzystującej wszechstronny wpływ muzyki, jej elementów by wyjść naprzeciw społecznym, edukacyjnym, emocjonalnym, poznawczym potrzebom jednostki. Liczne techniki, metody muzykoterapeutyczne docierają do każdego uczestnika terapii, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć, zaburzenie, czy niepełnosprawność. Muzykoterapia stanowi proces leczenia, ale również wspiera inne formy leczenia, wspomagania czy rehabilitacji. Jednym z zaburzeń, w którym muzykoterapia odnajd...
Subjects
Medical Subject Headings: behavioral disciplines and activitieshumanitieshuman activities
free text keywords: education, autism; Creative Music Therapy; musical abilities; songwriting; improvisation; communication, pedagogika, autyzm; Muzykoterapia Kreatywna; muzyczne zdolności; tworzenie piosenek; improwizacja; komunikacja
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue