Stres zawodowy nauczycieli w kontekście relacji rodzinnych

Article Polish OPEN
Malisz, Anna;
(2019)

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stresu zawodowego nauczycieli na ich sytuację rodzinną. Stres zawodowy – z racji przemian ekonomicznych, społecznych i demograficznych, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie – jest zjawiskiem przybierającym na sile. Rzutuje on na... View more
Share - Bookmark