publication . Article . 2019

Stres zawodowy nauczycieli w kontekście relacji rodzinnych

Malisz, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stresu zawodowego nauczycieli na ich sytuację rodzinną. Stres zawodowy – z racji przemian ekonomicznych, społecznych i demograficznych, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie – jest zjawiskiem przybierającym na sile. Rzutuje on na różnorakie sfery funkcjonowania człowieka, w tym także na życie rodzinne. Zmieniająca się rzeczywistość, a wraz z nią rynek pracy wymaga od współczesnego pracownika elastyczności w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Problem ten dotyka w szczególności kobiet, które bardzo często, wypełniając rolę matki, żony, gospodyni i pracownika, nie radzą sobie z efektywnym godzeniem powierzonych im ról, co...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue