publication . Article . 2017

Pojęcie wartości. Kilka refleksji w perspektywie poglądów Jana Pawła II

Łuszczak, Grzegorz;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Autor w publikacji odnosi się do wartości w kontekście teoretycznym. Swoje rozważania odnosi nie tylko do zinterpretowania zagadnienia, ale zaprezentowania funkcji, modeli i kategoryzacji wartości. Kwintesencją jest analiza systemu wartości w nurcie nauczania Jana Pawła II. Publikację kończy refleksja autora.
Subjects
free text keywords: pedagogika, cywilizacja miłości; cywilizacja śmierci; człowiek; system wartości
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue