Pojęcie wartości. Kilka refleksji w perspektywie poglądów Jana Pawła II

Article Polish OPEN
Łuszczak, Grzegorz;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | cywilizacja miłości; cywilizacja śmierci; człowiek; system wartości

Autor w publikacji odnosi się do wartości w kontekście teoretycznym. Swoje rozważania odnosi nie tylko do zinterpretowania zagadnienia, ale zaprezentowania funkcji, modeli i kategoryzacji wartości. Kwintesencją jest analiza systemu wartości w nurcie nauczania Jana Pawła... View more
Share - Bookmark