publication . Article . 2018

Podstawa programowa a metodyka kształcenia

Urbanek, Bogdan;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Zmieniający się świat modyfikuje oczekiwania społeczne wobec szkoły i nauczyciela, wyznaczając nowe zadania, obowiązki i prawa. Nauczyciel stajew roli realizatora i kreatora zmian procesu edukacyjnego, od którego przygotowania, kwalifikacji osobowych i motywacji zależą treści i efekty pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły. W zreformowanym systemie edukacyjnymnałożono na nauczycieli specyficzne obowiązki w zakresie pracy z programamikształcenia. Dotyczą one zarówno konstrukcji tych programów, ich aplikacji,jak i ewaluacji. Nauczyciel odpowiada za treść i formę ewaluacji, jej przebiegi wszelkie konsekwencje dokonywanych ocen uczniów. Przyjęcie przez nauczyciela r...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue