Podstawa programowa a metodyka kształcenia

Article Polish OPEN
Urbanek, Bogdan;
(2018)

Zmieniający się świat modyfikuje oczekiwania społeczne wobec szkoły i nauczyciela, wyznaczając nowe zadania, obowiązki i prawa. Nauczyciel stajew roli realizatora i kreatora zmian procesu edukacyjnego, od którego przygotowania, kwalifikacji osobowych i motywacji zależą ... View more
Share - Bookmark