publication . Article . 2019

Od edukacji regionalnej do kompetencji interkulturowej w kształceniu obcojęzycznym

Grzybowska, Dagmara;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Im tematyka bliższa uczniowi, tym efekty nauki wyższe. Ta prosta prawda legła u podstaw stworzenia programu nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VI z elementami wiedzy o Gdyni, Polsce i Unii Europejskiej. Innowacja programowo-metodyczna. Edukując regionalnie i poszerzając stopniowo tę wiedzę, umożliwiło się uczniowi pełniejsze zrozumienie znaczenia procesu integracji europejskiej. Wybór metody projektu połączony z nowoczesnymi technologiami wydał się być trafnym i doprowadził do realizacji zamierzonych celów. Pracę tą metodą program zakładał w każdym roku nauki.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue