Edukacja artystyczna dziecka w wieku przed-szkolnym i wczesnoszkolnym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Article OPEN
Bajor, Izabela ; Chmielewska, Agnieszka ; Dąbrowska, Anna (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
Share - Bookmark