Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? (praca z uczniami zdolnymi)

Article Polish OPEN
Urbanek, Bogdan;
(2019)

Naturalną cechą nauczyciela z wyobraźnią powinna być twórczość, kreatywność. Szkoła XXI wieku powinna stać otworem przed takimi pedagogami, bowiem tylko oni będą w stanie zaspokoić oczekiwania uczestników procesu kształcenia. Tylko tacy nauczyciele mogą dokonać zmian w ... View more
Share - Bookmark