publication . Article . 2019

Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? (praca z uczniami zdolnymi)

Urbanek, Bogdan;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Naturalną cechą nauczyciela z wyobraźnią powinna być twórczość, kreatywność. Szkoła XXI wieku powinna stać otworem przed takimi pedagogami, bowiem tylko oni będą w stanie zaspokoić oczekiwania uczestników procesu kształcenia. Tylko tacy nauczyciele mogą dokonać zmian w polskiej edukacji, wprowadzając innowacyjne metody nauczania. Praca z uczniem zdolnym stawia przed takimi nauczycielami określone wymagania, przede wszystkim powinni umieć te zdolności rozpoznawać, właściwie je oceniać i propagować. Nauczyciele powinni traktować rodziców jako najbliższych im sojuszników. Muszą także być przygotowani na opinie własnego środowiska, nie zawsze przychylne szkolnym eks...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue