Muzyczna realizacja tekstu literackiego dla dzieci

Article Polish OPEN
Burczyk, Irena;
(2017)
 • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp.2017.12.45.145
 • Subject: Środki wyrazu muzycznego | musical adaptation; poetry; children’s vocal and instrumental repertoire; working with children’s text; means of musical expression | Realizacja tekstu literatury dziecięcej | pedagogy; literature | pedagogika; literatura; etyka | Umuzycznienie | Musical adaptation | Dziecięcy repertuar wokalno-instrumentalny | Muzyka płynąca z wierszy, | Childrens vocal and instrumental repertoire | Working with childrens text | umuzycznienie; muzyka płynąca z wierszy; dziecięcy repertuar wokalno-instrumentalny; realizacja tekstu literatury dziecięcej; środki wyrazu muzycznego | Means of musical expression | Poetry

Artykuł podejmuje zagadnienie muzycznej realizacji tekstu literackiego. Omawia różne aspekty opracowania literatury dziecięcej, wzbogaconej czy dookreślonej muzyczną interpretacją wokalno-instrumentalną lub umuzycznieniem. Celem analizy teoretycznej ujętej w tekście jes... View more
 • References (22)
  22 references, page 1 of 3

  Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980.

  Bywalec Sz., Utwory orkiestrowe dla słuchacza dziecięcego w twórczości kompozytorów XX wieku, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, red. M. Knapik i W.A. Sacher, Biblioteka Śląska. Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.

  Danel-Bobrzyk H., Muzyka inspiracją działań twórczych dziecka, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Impuls, Kraków 2000.

  33 M. Suświłło, Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, (2006)3, s. 15.

  34 B. Smoleńska-Zielińska, Relatywność czy trwałość wartości sztuki w edukacji muzycznej, „Edukacja Muzyczna” vol. 1, (2005)1, s. 75.

  35 E. Frołowicz, Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Gdańsk 2011, s. 20.

  36 M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2001, s. 15.

  Flach A., Literatura, dla dzieci w wybranych utworach Augustyna Blocha, [w:] Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki, red. G. Darłak i K. Koziołek, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2016.

  Frołowicz E., Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2011.

  Gwizdalanka D., Historia muzyki cz. 2, PWM, Kraków 2006.

 • Metrics
Share - Bookmark