Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości

Article Polish OPEN
Stępnik, Andrzej; Mazur, Piotr;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | edukacja regionalna; edukacja patriotyczna; regionalizm; wielokulturowość; patriotyzm; demokratyzacja; modernizacja; integracja; globalizacja

Edukacja w Polsce jest mocno zakorzeniona w wielokulturowości, regionalizmie i tradycji patriotycznej. Była i jest zorientowana okcydentalistycznie. Dawniej pojęcia te kojarzono ze wzniosłością i wielkimi sprawami narodu i państwa. W dobie demokratyzacji, modernizacji, ... View more
Share - Bookmark