publication . Article . 2017

Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości

Stępnik, Andrzej; Mazur, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Edukacja w Polsce jest mocno zakorzeniona w wielokulturowości, regionalizmie i tradycji patriotycznej. Była i jest zorientowana okcydentalistycznie. Dawniej pojęcia te kojarzono ze wzniosłością i wielkimi sprawami narodu i państwa. W dobie demokratyzacji, modernizacji, integracji i globalizacji nabierają one nowego znaczenia. Zaczynają absorbować różnorodne pierwiastki życia codziennego. Powinny się zatem doczekać reaktualizacji i głębszego umocowania w teorii dydaktycznej. Jest to niezbędne szkole, która programowo realizuje edukacje (ścieżki edukacyjne): regionalną, kulturową i europejską. Autorzy koncentrują się na refleksji teoretycznej. Nie omawiają rozwiąz...
Subjects
free text keywords: pedagogika, edukacja regionalna; edukacja patriotyczna; regionalizm; wielokulturowość; patriotyzm; demokratyzacja; modernizacja; integracja; globalizacja
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue