Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości

Article Polish OPEN
Stępnik, Andrzej ; Mazur, Piotr (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | edukacja regionalna; edukacja patriotyczna; regionalizm; wielokulturowość; patriotyzm; demokratyzacja; modernizacja; integracja; globalizacja

Edukacja w Polsce jest mocno zakorzeniona w wielokulturowości, regionalizmie i tradycji patriotycznej. Była i jest zorientowana okcydentalistycznie. Dawniej pojęcia te kojarzono ze wzniosłością i wielkimi sprawami narodu i państwa. W dobie demokratyzacji, modernizacji, integracji i globalizacji nabierają one nowego znaczenia. Zaczynają absorbować różnorodne pierwiastki życia codziennego. Powinny się zatem doczekać reaktualizacji i głębszego umocowania w teorii dydaktycznej. Jest to niezbędne szkole, która programowo realizuje edukacje (ścieżki edukacyjne): regionalną, kulturową i europejską. Autorzy koncentrują się na refleksji teoretycznej. Nie omawiają rozwiązań metodycznych, które jej towarzyszą.
Share - Bookmark