Wywiad z prof. dr hab. Ireną Popiołek rozmawia Krystyna Zabawa „Twórcą może być każdy”

Article Polish OPEN
Zabawa, Krystyna (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika, sztuka
Share - Bookmark