publication . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2017

Prawo dziecka do szacunku

Gabriela Paprotna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Dziecko jako człowiek, jako osoba ludzka, zasługuje na szacunek. Jako istota w trakcie rozwoju wymaga szczególnej opieki i pomocy ze strony rodziców, nauczycieli i całego społeczeństwa. Szacunek dla dziecka oznacza poszanowanie dla jego życia, a także dla jego przeżyć, przekonań i problemów. Szanować dziecko to dbać o jego podmiotowe traktowanie, o dobre porozumiewanie się, to ofiarować mu czas, uwagę, życzliwość i wyrozumiałość.Szanować dziecko oznacza też pozwolić mu rozwijać się według własnego, autonomicznego programu, który jest zapisem Bożego planu wobec każdego człowieka. Brak szacunku wobec dziecka prowadzi do uprzedmiotowienia go, dostarcza niewłaściwyc...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2017

Prawo dziecka do szacunku

Gabriela Paprotna;