publication . Article . 2017

Terapia przez sztukę w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przykład Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach

Odoj, Grzegorz; Odoj, Daniela;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wieloletnia działalność Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach, która jakdotąd nie doczekała się całościowego opisu. Stosunkowo nieliczne publikacjena ten temat są rozproszone i mają raczej charakter przyczynkarski. Artykuł stanowi wstępną próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy o działalności tej organizacji w zakresie wykorzystania sztuki w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przede wszystkim chodzi tu o zaprezentowanie wypracowanych form i metod terapeutycznych oraz wskazaniena konkretne efekty podejmowanych działań.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue