Terapia przez sztukę w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przykład Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach

Article Polish OPEN
Odoj, Grzegorz; Odoj, Daniela;
(2017)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wieloletnia działalność Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach, która jakdotąd nie doczekała się całościowego opisu. Stosunkowo nieliczne publikacjena ten temat są rozproszone i mają raczej charakter przyc... View more
Share - Bookmark