A natural head pose and eye gaze dataset

Article CLOSED
Stylianos Asteriadis; Dimitris Soufleros; Kostas Karpouzis; Stefanos Kollias;
(2009)
Share - Bookmark