A natural head pose and eye gaze dataset

Article CLOSED
Stylianos Asteriadis ; Dimitris Soufleros ; Kostas Karpouzis ; Stefanos Kollias (2009)
Share - Bookmark