Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Book . 2020

হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী (FAQS)

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (Barcelona); Gerència d'Habitatge;
Open Access
Bengali
Published: 01 Jun 2020
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Country: Spain
Abstract

Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.

Subjects

Coronavirus, Habitatge, Habitatge de lloguer, Habitatge públic, Hipoteques, Subvencions, Coronaviruses, Housing, Rental housing, Public housing, Mortgages, Subsidies, Vivienda, Vivienda de alquiler, Viviendas de protección oficial, Hipotecas, Subvenciones públicas, Sector públic, Societat i benestar, monografies, Coronavirus, Habitatge, Habitatge de lloguer, Habitatge públic, Hipoteques, Subvencions, Coronaviruses, Housing, Rental housing, Public housing, Mortgages, Subsidies, Vivienda, Vivienda de alquiler, Viviendas de protección oficial, Hipotecas, Subvenciones públicas, Sector públic, Societat i benestar, monografies, Hypothèques

Related Organizations
moresidebar