Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Other literature type . 2007

Upotreba peer to peer mrežnog modela u cilju poboljšanja QoS-a u LiveStreaming-u

Bolić, Melika; Begić, Zlatan; Šećerbegović, Elmir;
Closed Access   Bosnian  
Published: 01 Jan 2007
Country: Croatia
Abstract
Iako su mnogi prelazni kao i P2P pristupi predloženi za poboljšanje prenosa video zapisa uživo (live video stream), nacin osiguravanja kvaliteta i stabilnosti servisa još uvijek predstavlja veliki izazov. Istorazinska dinamika (peer dynamics) , posebno neplanirani cvorni odlasci, utice na video kvalitet na istorazinskom nivou na dva nacina. Konkretno, amplituda (ili opseg) fluktuacije kvaliteta kao i trajanje tokom kojeg je stabilni kvalitetni video signal dostupan na cvornoj razini jako ovise od vrste istorazinskih odlazaka u sistemu. U ovom radu, prvo cemo predložiti model servisnog kvaliteta kojim cemo oderditi opseg (ili kvantificirati) kvalitet i stabilnost video prenosa u P2P (peer to peer) prenosnom okruženju. Koristeci ovaj model kao osnovu, unaprijediti cemo algoritme za kreaciju stabla koji garantuju da svaki istorazinski cvor u kolaborativnoj mreži primi video prenos sa statisticki pouzdanim garancijama kvaliteta. Kljucna prednost ovog pristupa je da sada možemo eksplicitno kontrolirati kvalitet i stabilnost video prenosa ispostavljenog svakom mrežnom cvoru. Ovo je fundamentalna razlika izmedu predloženog pristupa i pristupa koji se trenutno koriste i koji postižu stabilnost prenosa prevelikim dodjeljivanjem resursa zadanih svakom cvoru. Predložena šema za konstrukciju stabla, takode odreduje poziciju svakog cvora u dostavnom stablu, bazira se na procijenjenoj pouzdanosti kao i na upstream opsegu pokušavajuci da minimizira ukupno opterecenje servera.
Subjects

P2P (Peer-to-Peer) mrežni model; mrežni protok informacija; mrežni opseg; QoS (Quality of Service); dostava video zapisa; optimizacija mrežnog protoka; stabilnost servisa; multimedija.