Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Marketingový plán vybraného podniku

Authors: Doušová, Eliška;

Marketingový plán vybraného podniku

Abstract

The thesis is focused on the marketing plan of enterprise Greenbistro, which offers fast food to their customers. The main aim of the thesis is to suggest a marketing plan that will help to selected company to achieve the stated goals. The theoretical part is divided into two main chapters. The first provides basic information about the marketing, describes his brief development and role in the company. In the second one is captured the process of creating a marketing plan and a description of all the features that must be included. The practical part is focused on Greenbistro company. An analysis of the current situation and the environment is carried out. On the basis of the information obtained, marketing objectives and strategies are set to their achievement. There is also a budget for a specific marketing plan and the way of checking.

Diplomová práce je zaměřena na marketingové plánování podniku Greenbistro, který nabízí svým zákazníkům rychlé občerstvení. Hlavním cílem práce je návrh marketingového plánu, který vybranému podniku pomůže dosáhnout stanovených cílů. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první jsou uvedeny základní informace o marketingu, je popsán jeho stručný vývoj a role v podniku. V druhé je zachycen proces tvorby marketingového plánu a popis všech náležitostí, které musí obsahovat. Praktická část je zaměřena na podnik Greenbistro. Je provedena analýza jeho současné situace a okolního prostředí. Na základě získaných informací jsou stanoveny marketingové cíle a strategie vedoucí k jejich dosažení. Nechybí ani rozpočet pro konkrétní marketingový plán a způsob kontroly.

Obhájeno

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

situational analysis, marketing mix, marketing plan, marketingový mix, marketing, marketingový plán, situační analýza

12 references, page 1 of 2

CLOW, Kenneth E. a BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. xx, 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.

COOPER, JOHN A LANE, PETER. Marketingové plánování: praktická příručka manažera. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 230 s. Edice Manažer. ISBN 80-7169-641-2.

DUPONT, Luc. 1001 reklamních tipů. Hodkovičky [Praha]: Pragma, ©2009. 311 s. ISBN 978-80-7349-195-6.

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0.

HANZELKOVÁ, Alena et al. Strategický marketing: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. xix, 170 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8.

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. 376 S. ISBN 978-80-251-4311-7.

KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. Profesionál. ISBN 80-247-0016-6.

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, ©2004.

855 s. ISBN 978-80-247-0513-2.

KOTLER, Philip et al. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average