Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Výuka vlastivědy metodami dramatické výchovy ve čtvrté třídě v Základní škole Sedlec

Authors: Havlíčková, Aneta;

Výuka vlastivědy metodami dramatické výchovy ve čtvrté třídě v Základní škole Sedlec

Abstract

In my dissertation I deal with education of background studies and drama education. In the theoretical part I describe the definition of drama education, and its incorporation into framework educational program and I also deal with its forms, principles and objectives of drama. The largest part is dedicated to methods and techniques of drama education and possible obstacles while using methods of mentioned education. In the practical part I describe the thematical block called "Karel IV." There are objectives, methods of drama education and developed key competences mentioned by each of the activities.

Ve své diplomové práci se budu zabývat výukou vlastivědy metodami dramatické výchovy. V teoretické části blíže představím vymezení pojmu dramatická výchova, její začlenění do rámcového vzdělávacího programu. Dále se budu zabývat formami, principy a cíli této výchovy. Nejvíce se budu věnovat metodám a technikám dramatické výchovy. V části praktické budu popisovat mnou vytvořený a odučený tematický blok "Karel IV." a svůj pohled na průběh činnosti. U každé aktivity uvedu výukový cíl, cíle a metody dramatické výchovy a rozvíjené klíčové kompetence.

Obhájeno

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

background studies, 4th grade, základní škola v sedlci, první stupeň., primary school., drama education, methods and techniques of drama education, metody a techniky dramatické výchovy, dramatická výchova, čtvrtá třída, vlastivěda, elementary school in sedlec

MORGAN, Norah a Juliana SAXTON, 2001. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů.

2. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 250 s. ISBN 80-901660-2-4.

ULRYCHOVÁ, Irina, 2016. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 104 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola. Sedlec, 2016.

VALENTA, Josef, 2008, Metody a techniky dramatické výchovy. 1. vyd. Praha: Grada, 352 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1865-1.

Karel IV. Panovníci - seznam panovníků - Panovnici.cz [online]. Copyright © 1996 [cit.

26.03.2018]. Dostupné z: http://www.panovnici.cz/karel-iv Obrázek 2: Hledání informací o Karlu IV. v archivu (foto Lenka Valentová) ................... 36 Obrázek 3: Vytváření myšlenkových map (foto Lenka Valentová).................................... 38 Obrázek 4: Zrcadlení, boj mečem proti nepříteli (foto Lenka Valentová) .......................... 40 Obrázek 5: Oživlé myšlenky, svatba malého Karla s Blankou z Valois (foto Lenka Valentová) ........................................................................................................................... 42 Obrázek 6: Karlův most (foto Lenka Valentová) ................................................................ 44 Obrázek 7: Karlštejn (foto Lenka Valentová) ..................................................................... 45 Obrázek 8: Radyně (foto Lenka Valentová)........................................................................ 45

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average