Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

The Detection of Food Remains on the Archaeological Pottery

Authors: Čiperová, Monika;

The Detection of Food Remains on the Archaeological Pottery

Abstract

V rámci rozvíjení výzkumu potravin v minulosti byla vytvořena funkční metodika na základě reakcí antigen-protilátka, která se ukázala jako použitelná pro detekci mléčných proteinů v porézní archeologické keramice. Pomocí této techniky byla prokázána přítomnost mléka skotu v testované keramice, zajištěné pro potřeby práce, pocházející převážně z doby bronzové a stejně tak byla prokázán existence kravského a kozího mléka v neolitické keramice. Současně se během zpracování dat ukázaly rozdíly mezi jednotlivými keramickými zbytky, které mohou vypovídat o rozdílné míře využívání mléčných výrobků mezi regiony, nebo svědčí o odlišném používání keramiky. Na rozdíl od předchozích prací detekujících zbytky mléka v neolitické keramice se podařilo určit, že v keramice jde převážně o zbytky mléka kozího. Mléko skotu je zastoupeno výrazně méně. Jako nejpravděpodobnějších vysvětlující hypotéza se z mého pohledu jeví používaní keramiky pro krmení dětí kozím mlékem, protože je lépe stravitelné, zatímco kravské mléko mohlo být zpracováno takovým způsobem, že přicházelo do kontaktu s keramikou méně, což také mohlo záležet na konkrétních místních tradicích. Vztah mutace pro trávení laktózy v dospělém věku a existence zbytků mléčných zbytků na neolitické keramice, zřejmě není v přímé souvislosti, lidé se pravděpodobně naučili pro konzumaci mléčný cukr odstraňovat, nebo výrazně omezovat. Řešení problémů ohledně mutace pro trávení laktózy a její šíření v evropské populaci bude zřejmě vyžadovat další výzkum. Stejně jako studium způsobů zpracování mléka v minulosti.

While developing the research of food strategies in the past a new methodology of antigen-antibody reaction has been established and verified for the detection of milk proteins in the porous surfaces of archaeological ceramics. We demonstrate the presence of cow and goat milk in the examined Neolithic pottery and the presence of cow milk in the Bronze Age pottery. Contrary to the previous published research we show that goat milk prevails among the samples of Neolithic pottery; the cow milk is much less frequent. I prefer to suggest the hypothesis The most likely hypothesis explaining my view seems to reside in the use of pottery for feeding babies with goat milk, which is much easier to digest, whereas cow's milk could have been be processed more often in non-ceramic vessels. The variations recorded in our assemblage may indicate the various extend of dairy production in researched regions, or they may suggest the different use of various ceramic vessels. The presence of milk residues within Neolithic pottery and the lactose tolerance mutation by adults does not seem to be related. Neolithic people probably learned to reduce or eliminate the content of milk sugar. Nevertheless, the further research is necessary for solving the problems of the lactose tolerance mutation and its spreading within European populations. As well as the study of the ways of diary production in the past.

Obhájeno

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

mléčné zbytky, keramika, immunodetection, neolithic, neolit, elisa, milk remains, pottery, imunologická detekce

12 references, page 1 of 2

2. 3 Příprava vzorků a průběh testu ............................................... 11 2. 4 Detekce proteinů mléka ............................................................ 11 2. 4. 1 Postup při detekci proteinů mléka skotu. .......................... 11 2. 4. 2 Postup při detekci proteinů kozího mléka ......................... 13 2. 5 Lokality a časová datace odebraných vzorků ........................ 15 4. 1. 1 Mutace 13910 * T pro schopnost trávení laktózy v dospělosti .................................................................................. 27 4. 1. 2 Oblast vzniku mutace........................................................ 28 4. 1. 3 Šíření mutace.................................................................... 30 4. 1. 4. Zpracování mléka a keramika.......................................... 31 4. 1. 5 Proteiny v archeologii........................................................ 32 4. Následně je mikrotitrační destička umístěna na třepačku a inkubuje se za intenzivního třepání při pokojové teplotě po dobu 60 minut.

12. Po poslední inkubaci je mikrotitrační destička měřena, měří se Copley, M. S. - Berstan, R. - Dudd, S.N. - Docherty, G. - Mukherjee, A.J. - Straker, V. - Payne, S. - Evershed, R.P. 2003: Direct chemical evidence for widespread dairying in prehistoric Britain. PNAS 100, 1524-1529, doi: 10.1073/pnas.0335955100.

Copley, M. S. - Berstan, R. - Dudd, S. N. - Aillaud, S. - Mukherjee, A. J. - Straker, V. - Payne, S. - Evershed, R. P. 2005: Processing of milk products in pottery vessels through British prehistory. Antiquity 79, 895-908.

Craig, O.E. - Collins, M.J. 2000: An improved method for the immunological detection of mineral bound protein using hydrofluoric acid and direct capture. Journal of Immunological Methods 236, 89-97.

- Collins, M. 2000: Detecting milk proteins in ancient pots. Nature 408, 312.

Craig, O. E. - Collins, M. J. 2002: The removal of protein residues from mineral surfaces: Implications for residue analysis of archaeological materials. Journal of Archaeological Science 29, 1077-1082.

2003: 'Milk Jugs' and other Myths of the Copper Age of Central Europe. European Journal of Archaeology, 6/3, 251-265. ISSN 1461-9571.

Craig, O. E. - Love, G. D. - Isaksson, S. - Taylor, G. - Snape, C. E. 2004: Stable carbon isotopic characterisation of free and bound lipid constituents of archaeological ceramic vessels released by solvent extraction, alkaline hydrolysis and catalytic hydropyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 71, 613-634.

Craig, O. E. - Chapman, J. - Heron, C. - Willis, L. H. - Bartosiewicz, L. - Taylor, G. - Whittle, A. - Collins, M. 2005a: Did the First farmers of central and eastern Europe produce dairy foods? Antiquity 79, 882-894.

Craig, O. E. - Taylor, G. - Mulville, J. - Collins, M.J. - Pearson, M.P. 2005b: The identification of prehistoric dairying activities in the western isles of Scotland: an integrated biomolecular approach. Journal of Archaeological Science 32, 91-103.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities