Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Cybercrime a směřování jeho právní úpravy v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie

Authors: Toman, Vojtěch;

Cybercrime a směřování jeho právní úpravy v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie

Abstract

Thesis on "Cybercrime and its reflections in international and European Union's legal regulations" deals with aspects and specifics of cybercrime and defence againts it. It tries to chronicle recent enactment and outline its possible, expected or intended developement in a near future. It sequents on a nature of law limitation of mankind's behavior and its collision with a human being's natural freedom and its privilege for informational self-determination. First are needed a consensual definitions of cybercrime and cybersecurity, therefore exact delimitation of very subject matter of legal regulations, with regard to varyings in developement of law culture in particular states and theirs potential on the field of IT technologies.

Tato práce na téma "Cybercrime a směřování jeho právní úpravy v mezinárodním právu a právu Evropské unie" pojednává o aspektech a specifikách kyberkriminality a ochrany před ní. Snaží se zachytit současnou právní úpravu dané problematiky a nastínit její možný, předpokládaný, či zamýšlený vývoj v blízké budoucnosti. Vychází z povahy právní limitace lidského chování v protikladu k přirozené svobodě lidských jedinců a jejich práva na sebeurčení, v tomto případě informačnímu. Nutná je zprvu shoda na definici kyberkriminality a kyberbezpečnosti, tedy přesné vymezení vlastního předmětu právní úpravy, s přihlédnutím k odlišnostem ve vývoji právní kultury v jednotlivých zemích, a možnostem, které mají na poli informačních technologií.

Obhájeno

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

kyberkriminalita, cybersecurity, international cooperation on the field of it., kybernetická bezpečnost, cybercrime, kritická informační infrastruktura, mezinárodní spolupráce v oblasti it., eu law, critical information infrastructure, informační technologie a systémy, právo eu, information technologies and systems

27 references, page 1 of 3

1. POLČÁK, R. GŘIVNA, T. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.

2. KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník: Kybernetické útoky na Informační systémy. 2012. ISBN 978-80-7251-371-0.

3. POLČÁK, R. Právo a evropská informační společnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 202 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 344. ISBN 978-80-210-4885-0.

4. POLČÁK, R. Autoritativní regulace kyberprostoru a legitimita trestního práva. In Kyberkriminalita a právo. Praha: AUDITORIUM, 2008. s. 12-24, ISBN 978-80-903786- 7-4.

5. KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník Kybernetická bezpečnost a obrana. 2011.ISBN978-80- 7251-363-5.

6. POLČÁK, R. ČERMÁK, J. LOEBL, Z. GŘIVNA,T. MATEJKA, J. PETR, M. Cyber Law in the Czech Republic. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.

7. JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2.

8. POŽÁR, J. Informační bezpečnost. 2005, 311 stran. ISBN: 80-8689-838-5.

9. HARAŠTA, J. KENNETH, G. Strategic Cyber Security. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 9, s. 265-266. ISSN 1804-5383.

10. POLČÁK, R. European Policies for the Information Society. In One or Many? The Law and the Structure of the European Union and the United states. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 171-174, 4 s. Neuveden. ISBN 978-1-878326-20-1.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Funded by
Related to Research communities