research product . Other ORP type . 2021

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl;
Open Access Swedish
  • Published: 24 Sep 2021
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget för behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens för den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu för att metoden till och med kan bidra till att tillståndet uppstår och vidmakthålls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom bör behandlas med barnen separerade från resten av familjen. De visar också att uppehållstillstånd inte bör göras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom måste risken för simulerad sjukdom beaktas. I detta policy brief finns Karl Sallins rekommendationer för behandling av uppgivenhetssyndrom.
Persistent Identifiers
Download from
Open Access
ZENODO
Other ORP type . 2021
Providers: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue