research product . Other ORP type . 2015

Balanced Scorecard

Ahonen, Tiina;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Brazil
Abstract
Aloitin tekemään opinnäytetyötä sekä kohdeyrityksestä tulleen pyynnön että oman kiinnostuksen vuoksi. Toimeksiantajalla oli ennen työn valmistumista käytössään vain tilitoimistosta tulleet talouden tunnusluvut, jotka kertovat hyvin yksipuolisesti talouden näkökulmasta asioita. Yrityk-sessä kuitenkin haluttiin kehittää toimintaa ja tarkastella asioita useammasta näkökulmasta. Tä-män vuoksi valitsin viitekehykseksi tasapainotetun mittariston. Toimeksiantaja on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva K-Rauta. Liikevaihto yrityksellä on kolmen ja kahdeksan miljoonan välissä. Henkilöstön määrä on vuodenajasta riippuen kahdeksasta viiteen-toista henkilöä. Opinnäytetyön tavoit...
Subjects
free text keywords: Planejamento estrategico, Eficiencia organizacional, Produtividade, Teses, tulos, kehitys, henkilöstö, balanced scorecard, Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden tutkinto-ohjelma, ΠΑΡΑΓΩΓΗ -- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, система сбалансированных показателей Balanced Scorecard эффективности организации (ССП) [Новые концептуальные подходы к формированию аналитических оценок], Αποδοτικότητα, Μέτρηση απόδοσης, Ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ -- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, case: Mecastep Oy [Balanced Scorecard], Liiketalouden koulutusohjelma
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue