research product . Other ORP type . Lecture . literature . 2012

- En studie om CSR i ett strategiskt perspektiv sett över tiden

Ølsted, Hannah; Brøndum, Amalie; Kastholm, Katarina; Bernth, Camilla; Hjælmhof-Larsen, Caroline; Satomi, Yamanaka;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Forschungsstelle Osteuropa; ETH Zurich, Center for Security Studies (CSS)
Abstract
Bakgrund och problem: Betydelsen och intresset för företag att presentera hur de arbetar med CSR, det vill säga miljöfrågor, socialt ansvar och mänskliga rättigheter har ökat avsevärt den senaste tiden. En anledning är att CSR-redovisningen kan förbättra företagets rykte, varumärke och lönsamhet. Med anledning av detta är det av största vikt att presentera denna information på ett intresseväckande, trovärdigt och strukturerat sätt. Syfte: Att utifrån ett retoriskt perspektiv beskriva hur prisbelönta företag skapar intresse, trovärdighet och struktur i de inledande sidorna i deras CSR-redovisning. Avgränsningar: De avgränsningar vi gjort i uppsatsen är att endast...
Subjects
free text keywords: UNTERNEHMERISCHE SOZIALVERANTWORTUNG; RUSSIA (FROM 1991 AND UNTIL 1917). RUSSIAN FEDERATION; ERDÖLINDUSTRIE; CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY; RUSSLAND (AB 1991 UND VOR 1917). RUSSISCHE FÖDERATION; PETROLEUM INDUSTRY, Economics, Indonesia, :ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки [ЭБ БГУ], CSR, BP Oil, Corporate behaviour; Stakeholder activism; Globalisation, ddc:330
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue