research product . Other ORP type . Under curation

Jak FAIR jsou vaše výzkumná data?

Hanzlíková, Dagmar;
Open Access
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Tento checklist vám pomůže zhodnotit, jak FAIR (vyhledatelná, dostupná, interoperabilní, opětovně využitelná) jsou vaše výzkumná data. Toto je český překlad anglického checklistu "How FAIR are your data?", který vytvořila Sarah Jones & Marjan Grootveld (originál dostupný na 10.5281/zenodo.3405141).
Persistent Identifiers
Download from
Open Access
Zenodo
Other ORP type
Provider: Zenodo
Any information missing or wrong?Report an Issue